De Inuit cultuur op Groenland kent diepe wortels. De naam Groenland betekent in feite ‘het land van de mensen’, want in het authentieke Groenlands is dit de letterlijke vertaling van Kalaallit Nunaat.

Voor een periode van bijna 2500 jaar bevolkten nomadische volkeren de kuststreken die de ijzige vlaktes van het binnenland omzoomden. Zij leefden van wat het land en de zee te bieden hadden. In diverse perioden in de geschiedenis lijkt Groenland ook uitgestorven te zijn geweest en hiermee is de totale Groenlandse geschiedenis nog altijd een mysterie.

Stel je voor dat een landmassa die groter is dan alle landen van West-Europa samen wordt bevolkt door een groep van hooguit duizend migranten. Deze eerste definitieve bewoners kwamen ooit via de Beringstraat en via Noord-Amerika in Groenland terecht. Zij arriveerden in Smith Sound, vlakbij de huidige stad Qaanaaq, in het noordelijkste deel van Groenland.

In de loop der tijd zijn er diverse golven geweest van mensen die zich op Groenland vestigden. In alle gevallen verdwenen zij weer, waarschijnlijk vanwege het barre klimaat.

De Dorset cultuur op Groenland

Tegenwoordig weten we dat de bewoners van de Dorset cultuur ongeveer 1300 jaar geleden naar Groenland zijn gekomen. Het lijkt erop dat ze al eerder in een vroegere immigratiegolf op Groenland zijn geweest, maar daarover lijkt niets met zekerheid vast te stellen. Wellicht het grootste mysterie is nog wel de leefwijze van de Dorset: hoe komt het bijvoorbeeld dat er nooit overblijfselen van hun kajaks zijn gevonden? En waarom verplaatsten ze zich niet per hondenslede, zoals andere volkeren die hen vooraf- of nagingen? En om wat voor reden wijken hun gereedschappen en technologie zoveel af van die van andere Inuit-volken die op Groenland leefden?

Verschillende theorieën zijn uitvoerig bediscussieerd, maar de meest aannemelijke theorie is dat de Dorset afkomstig waren uit Noordoost-Canada en tijdens de Kleine IJstijd in het jaar 1300 voor Christus het hazenpad heeft gekozen om de kou te ontvluchten.