Het onderstaande privacybeleid brengt in kaart hoe IJslandspecialist en haar handelsnamen jouw gegevens verzamelt en gebruikt. IJslandspecialist en haar handelsnamen Creating Stories, Canadareizen, American Vacation, America Travel Guide en Planet Downunder zullen vanaf nu in dit document gezamenlijk gezien en benoemd worden als Creating Stories.

Creating Stories houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW PERSOONSGEGEVENS?

• Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid
• De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• We hebben maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) genomen die ervoor zorgen dat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
• Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
• Het gaat ons om op de hoogte te zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

• Het organiseren van je reis met Creating Stories
• Administratieve zaken
• Het versturen van onze nieuwsbrieven
• Het versturen van onze brochures

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar als daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

PERSOONSGEGEVENS GEKOPPELD AAN NIEUWSBRIEFABONNEES

Persoonsgegevens van onze nieuwsbrieven worden door ons verwerkt met als doelstelling om te informeren en inspireren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de periode dat je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
• Inschrijving via het aanmeldformulier van onze nieuwsbrief
• Gemaakte boeking bij Creating Stories

Om de doelstelling te realiseren hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres

PERSOONSGEGEVENS GEKOPPELD AAN GEÏNTERESSEERDEN

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door ons verwerkt met als doelstelling om informatie te verstrekken in de vorm van gerichte contacten. Dit zou bijvoorbeeld een email kunnen zijn met een uitgewerkte offerte of een telefonisch gesprek naar aanleiding van een belafspraak.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
• Mondelinge toestemming
• Schriftelijke toestemming
• Afgifte van een visitekaartje

Afhankelijk van de interesse kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:
• Aanhef
• Voornamen en/of voorletters
• Tussenvoegsels
• Achternaam
• Nationaliteit
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Gegevens over het reisgezelschap
• Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land)

De bewaartermijn van deze persoonsgegevens verschilt per interesse (offerte, brochure, mail etc.). Wil je graag weten hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren? Stuur ons dan een mail via info@creatingstories.com

PERSOONSGEGEVENS GEKOPPELD AAN KLANTEN

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt voor administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen of het uitvoeren van de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De opdracht (zoals een boeking van een reis)

Om de doelstelling te realiseren kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen (deze gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld vliegtickets te boeken of een auto te huren, voor administratieve doeleinden, om een informatiepakket toe te sturen etc.):
• Aanhef
• Voornaam/voornamen als per paspoort
• Tussenvoegsel
• Achternaam als per paspoort
• Nationaliteit
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land)
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bankgegevens
• Creditcard gegevens
• Gezondheid gegevens (bijvoorbeeld voor excursies)
• Dieet voorkeuren
• Informatie van thuisblijver(s) (bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres)
• Voertuiggegevens (bijvoorbeeld kenteken, eigenaar voertuig etc.)

PERSOONSGEGEVENS GEKOPPELD AAN SOLLICITANTEN

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt voor het vinden van een geschikte medewerker.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het insturen van een Curriculum Vitae en/of motivatiebrief

Om de doelstelling te realiseren hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:
• Aanhef
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Er kan tijdens het sollicitatieproces nog gevraagd worden om meer gegevens indien nodig.

De persoonsgegevens worden tot maximaal een jaar opgeslagen na het afronden van de sollicitatieprocedure. Indien het gaat om een open sollicitatie zullen wij deze gegevens ook na een jaar verwijderen.

Bij het bezoeken van onze website kunnen er verschillende gegevens automatisch verzameld worden. Dit kan zijn: data over je apparatuur, websitegedrag en websitepatronen. Deze gegevens worden verzameld via cookies, serverlogs en andere soorten technologieën. In ons cookiebeleid kun je hier meer over vinden.

VERSTREKKEN WIJ JOUW GEGEVENS AAN DERDEN?

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor één van de doeleinden die eerder in dit document zijn beschreven. Derde partijen zijn nodig voor:
• het uitvoeren van de reis (luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurders etc.)
• het versturen van onze brochures (drukkerij/post)
• het versturen van onze nieuwsbrieven (software)
• verzorging van de (financiële) administratie
• het verwerken van gegevens van personen en boekingen en communicatie (dit gaat via een boekingssysteem en CRM-systeem)

Wij maken ook gebruik van Google Analytics voor het verbeteren van onze website. De gegevens die hierbij worden verzameld laten ons bijvoorbeeld zien hoe vaak de website bezocht wordt, naar welke informatie mensen zoeken en welke pagina’s het vaakst worden bezocht. Door deze informatie te verkrijgen weten wij waar onze verbeterpunten liggen. Google mag deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken en wij verzamelen deze gegevens alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven; kijk voor meer informatie naar ons cookiebeleid.

De gegevens die je aan ons geeft zullen wij alleen delen indien relevant met onze partners zowel binnen als buiten de EU. Het is onze intentie om met al onze partners overeenkomsten te sluiten die de privacy van jouw gegevens waarborgen, maar het kan voorkomen dat andere regelgeving en wetten van toepassing zijn buiten de EU. Hiervoor is Creating Stories niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Om te zorgen dat jouw gegevens goed zijn beschermd hebben wij de volgende maatregelen getroffen:
• Alle medewerkers van Creating Stories hebben middels het ondertekenen van hun arbeidsovereenkomst getekend voor geheimhouding van vertrouwelijke gegevens
• Een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid is op al onze systemen van toepassing
• Back-ups van de persoonsgegevens worden gemaakt om deze te kunnen terughalen indien er sprake is van een fysiek of technisch incident
• Alle medewerkers van Creating Stories zijn geïnformeerd over de bescherming van de persoonsgegevens
• Om je als websitebezoeker te beschermen gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden je persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt; zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn
• Wij testen en verbeteren regelmatig de maatregelen die jouw persoonsgegevens beschermen

HOE HERKEN JE DE BEVEILIGING?

Bij alle onderdelen van onze site waar je gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van een (offerte)formulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van https:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creating Stories en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@creatingstories.com. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

HEB JE NOG VRAGEN?

Als je naar aanleiding van ons privacy- en/of cookiebeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Creating Stories
Cypresbaan 17
2908 LT Capelle aan den IJssel
info@creatingstories.com
010 71 444 53

Logo Creating Stories WE ARE CREATING STORIES