De prachtige ijsvlaktes, ijsschotsen en ijsberen is waar Spitsbergen bekend om staat. Echter wanneer je 400 miljoen jaar teruggaat in de tijd lag Spitsbergen nog rond de evenaar. Toen zag het landschap er compleet anders uit en lagen de temperaturen veel hoger. Al met al was het er zo warm dat er zelfs tropische bossen groeiden, te zien aan een fossielbos dat gevonden is. Dit waren fossiele boomstronken van een tropisch bos.

Voornamelijk zouden de bomen een hoogte van 4 meter hebben en dicht bij elkaar staan, gemiddeld zo’n 20 centimeter tussen de bomen. Bovendien werd er geconstateerd dat de bomen zo’n 380 miljoen jaar geleden oud zijn. Deze tijd werd aangeduid met het Devoon (420-360 miljoen jaar geleden). Volgens sommige wetenschappers zou tegen het eind van het Devoon de koolstofdioxide hoeveelheid in de atmosfeer enorm gedaald zijn. Dit kwam doordat een aantal kleine planten evolueerden tot de eerste grote bomen en daardoor meer CO² opnamen. Hierdoor is toen een daling in temperatuur voorgekomen.