Antarctica, ook bekend als de Zuidpool, is met een oppervlakte van 14 miljoen vierkante kilometer qua grootte het vijfde continent op aarde. De Zuidpool wordt omgeven door de Zuidelijke Oceaan, bestaande uit de Indische, de Grote en de Atlantische Oceaan. De landmassa van het continent wordt vrijwel geheel bedekt door een ijskap die groeit en slinkt met het voorbijgaan van de seizoenen. Hierdoor varieert de kustlijn van rond de 17 duizend kilometer voortdurend in lengte.

De ijskap van Antarctica is gemiddeld genomen zo’n 2.200 meter dik en op het dikste punt maar liefst 4.776 meter. Slechts twee procent van de totale oppervlakte van Antarctica is vrij van ijs.

Seizoenen, weer en klimaat op Antarctica

Met temperaturen die kunnen dalen tot wel -89 graden Celsius, is Antarctica het koudste gebied op aarde. Wanneer er een straffe poolwind staat, kunnen gevoelstemperaturen dalen. Deze gaan dan tot ver beneden -100 graden Celsius.

De Zuidpool is in feite een ijskoude woestijn. Hierdoor is de luchtvochtigheid zo laag dat er jaarlijks soms slechts 10 centimeter sneeuw valt. Tijdens de zomers is het 24 uur per dag licht. De zomers zijn tegenovergesteld aan die op het noordelijk halfrond. Tijdens die periode is zonnebrand een veelvoorkomend probleem voor bezoekers, aangezien de sneeuw vrijwel alle ultraviolette straling reflecteert.

De gemiddelde temperaturen op Antarctica zijn lager dan op de Noordpool om twee verschillende redenen:

  • Het grootste deel van het continent ligt op een hoogte van meer dan 3.000 meter, waardoor de hoogte ook een rol speelt voor de temperatuur.
  • De omliggende Arctische Oceaan bedekt de noordelijke polaire zone, waardoor het relatief warme zeewater wordt afgekoeld door het poolijs en niet kan doordringen tot de Arctische zone.

De aurora australis, ook wel bekend als het Zuiderlicht, is de gloed die kan worden waargenomen aan de nachtelijke hemel in de buurt van de Zuidpool. Deze gloed is vergelijkbaar met die op het Noordelijk halfrond: het Noorderlicht.  De plasmarijke zonnewinde die langs de aarde scheren zorgen voor een uniek schouwspel en kleuren de hemel sprookjesachtig mooi, zeker hier in deze gebieden zonder lucht- en lichtvervuiling.

Flora en Fauna

Zoals je mag verwachten van een polaire woestijn, komt er op Antarctica nauwelijks begroeiing voor. De vegetatie op de Zuidpool is dan ook beperkt tot drie soorten bloeiende planten, maar wel ruim 100 soorten mossen. Daarnaast zijn er enkele soorten toendragrassen te vinden.

Toch zijn er op het continent meer dan 1.150 verschillende soorten schimmels geïdentificeerd, die voornamelijk voorkomen in de ijsmassa en die stammen uit tijden dat er op de Zuidpool meer leven mogelijk was. Ook komen hier ruim 700 soorten algen voor.