Finland is bijna voor 65% bedekt met bossen. Het is land is dan ook een van de dichtst beboste landen van Europa. Naast de vele bossen in het land, kenmerkt Finland zich ook door de vele meren.

In Finland kan het landschap worden verdeeld in verschillende gebieden. Aan de kust in het zuiden en het westen heb je bijvoorbeeld te maken met een lage kuststrook. In dit deel van Finland wonen de meeste mensen en wordt hier veel aan akkerbouw gedaan. Naar mate je meer het binnenland in gaat veranderd het landschap en kom je in een gebied van meren en bos. De bomen die in Finland voorkomen zijn voornamelijk sparren, berken en dennen. In Finland zijn de korstmossen bekend, waaronder het rendiermos. Dit wordt ook door de rendieren gegeten. In het zuidoosten van Finland ligt het grootste meer van het land; het Saimaameer.

Fauna

In Finland leven niet veel verschillende diersoorten. Dit komt mede door de noordelijke ligging van Finland. Maar de diersoorten die in Finland leven komen bijna nergens anders binnen Europa voor. In het wild van Finland kan je zomaar de volgende dieren tegenkomen: beer, wolf, lynx of de veelvraat.

Finse Saimaarob

Een van de meeste bijzondere diersoorten in Finland is de Saimaarob. In het Finse merengebied van Saimaa leeft een bijzondere rob, namelijk de Saimaarob. Deze rob leefde eerst voornamelijk in zout water, maar sinds de laatste ijstijd raakte het Saimaagebied afgesloten van de zee en heeft het dier zich kunnen aanpassen aan zoet water. Dit dier is zeldzaam, want er leven na schatting nog zo’n 300 tot 360 exemplaren.

Het dier word helaas al decennia lang bedreigd door de hout- visserijindustrie. Door de klimaatsveranderingen, ligt er minder ijs en sneeuw in het Saimaagebeid, waardoor de Saimaarob-pups een grote en makkelijke prooi zijn voor roofdieren,