Het multiculturele Zuid-Afrika kent 11 officiële talen en daarnaast nog een aantal onofficiële waaronder de Khai-, Nama-, en San-talen. Twee talen (Afrikaans en Engels) zijn van Germaanse oorsprong, de andere zijn Bantoe-talen.

Zuid-Afrika kende vroeger twee talen, het Engels en het Afrikaans, maar in middels zijn er 11 talen officieel erkend. Na India kent Zuid-Afrika de meeste officiële. De elf talen zijn: Afrikaans, Engels, Zoeloe, Xhosa, Zuid-Ndebele, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tswana, Swazi, Tsonga en Venda.

Het Engels zal je het vaakst horen in officiële en commerciële gelegenheden. Veel mensen spreken naast hun eigen taal ook Engels, met uitzondering van oudere mensen en mensen in afgelegen gebieden. Al met al is de meest gesproken taal in Zuid-Afrika het Zoeloe. Dit wordt door circa 23% van de bevolking gesproken.

Nederlandse invloed

Het Afrikaans lijkt vrij veel op het Nederlands en wordt dan ook beschouwd als een dochtertaal van het Nederlands. Dit is ontstaan uit de zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten toen de VOC in 1652 voet aan de Zuid-Afrikaanse grond zette. De taal werd historisch Kaaps-Hollands genoemd. Bovendien was van 1910 tot 1984 het Nederlands een officiële taal van Zuid-Afrika. Daarnaast komt zo’n 95% van de woorden in het Afrikaans uit het Nederlands. Daardoor zijn het Nederlands en het Afrikaans dan ook onderling verstaanbaar. Alhoewel het voor Nederlandstaligen gemakkelijker is om Afrikaans te verstaan dan andersom.

Lesotho en Swaziland

In Lesotho zijn de officiële talen zuidelijk Sotho (Sesotho) en Engels.
In Swaziland is het Swazi (siSwati) en Engels. Het Swazi lijkt het meest op Zulu.

Voorbeelden van Afrikaanse woorden

Nederlands Afrikaans / Zulu
Hallo Hallo / Sawubona
Hoe gaat het? Hoe gaan dit? / Unjani?
Ja, Nee Ja, Nee / Yebo, Cha
Alstublieft Asseblief / Jabulisa
Bedankt Dankie / Ngiyabonga

Er zijn veel Afrikaanse woorden die een stuk grappiger klinken en eenvoudiger zijn te verklaren dan het Nederlands. Waaronder bijvoorbeeld Driehoekiedoekie is een bikini, Bromponie is een scooter, Papwiel is een lekke band en Oogplesiertjie is een lekkerding.