Een reis naar Antarctica is een once in a lifetime ervaring. De ruige zeeën, de blauwwitte ijsformaties en het vele mariene wildlife dat je onderweg ziet, het is allemaal lastig te beschrijven wat voor onuitwisbare indrukken dit achterlaat. Petermann-eiland is ook zo’n voorbeeld.

Petermann-eiland is een klein, laag eiland, gelegen voor de noordwestkust van het Antarctisch Schiereiland, Antarctica. Het ligt op korte afstand ten zuiden van Booth-eiland en het Lemaire-kanaal.

Het is bovendien een populaire toeristenbestemming, maar dat betekent niet dat je hier veel toeristen zult tegenkomen. Een bezoek aan dit prachtige eiland maakt echter wel verrassend vaak deel uit van Zuidpoolreizen.

Beschrijving Petermann-eiland

Petermann-eiland is 1,8 kilometer lang en 1,2 kilometer breed. De kustlijn van kiezelstranden stijgt snel tot hoogtes van 250 meter boven de rotsachtige kust. Van oorsprong is het eiland ontstaan door vulkanische erupties en het landoppervlak wordt ongeveer voor de helft bedekt door een permanente ijskap. Ten slotte hebben de ijsvrije gebieden een schaarse vegetatie van mossen en korstmossen.

Geschiedenis

Het eiland werd ontdekt tijdens een Duitse expeditie in 1873-1874 en werd vernoemd naar de geograaf August Petermann. Vervolgens overwinterde een Franse Antarctische expeditie van 1908-1910 aan boord van een schip in een inham aan de zuidoostkant van het eiland, genaamd Port Circumcision. Deze nogal vreemde naam werd ontleend aan de dag waarop ze de inham voor het eerst zagen, 1 januari 1909, de traditionele dag voor het Feest van de Besnijdenis.

Tijdens expedities waren hutten gebouwd, maar die zijn inmiddels verzwolgen door de elementen. Hoewel er hier en daar nog wel een hoop stenen getuigt van menselijke aanwezigheid, samen met een hut die werd gebouwd door Argentinië in 1955. Ook is er een kruis ter herdenking van de drie leden van de British Antarctic Survey die stierven in een poging om het zee-ijs van 1982 over te steken van Petermann naar Faraday Station.

Geologie en Fauna

Het eiland is vrijwel geheel opgebouwd uit vulkanische gesteenten, voornamelijk Mesozoïciet graniet, met xenolieten en aplieten (stollingsgesteenten). Het eiland is door BirdLife International uitgeroepen tot een belangrijk vogelgebied (IBA). Omdat het een broedkolonie van ongeveer 3000 paren ezelspinguïns omvat. Andere vogels die in kleinere aantallen op het eiland nestelen, zijn Adélie-pinguïns, keizeraalscholvers, Wilson’s stormvogels en Zuid-polaire jagers.

Tijdens de expeditiecruise Antarctica Basecamp staat ook Petermann-eiland op het dagprogramma.