Brown Bluff is een basalten ‘tafelberg’ op het schiereiland Tabarin in het noorden van Antarctica. Deze karakteristieke berg heeft zich tijdens de afgelopen 1 miljoen jaar gevormd, nadat hij was ontstaan door een uitbarsting in een subglaciaal meer.

De oorspronkelijke diameter van de vulkaan is vermoedelijk ongeveer 12-15 kilometer geweest en de berg is waarschijnlijk gevormd door een enkele opening. De granieten berg wordt “Brown Bluff” genoemd vanwege de steile hellingen en de bruin-tot-zwarte hyaloclastiet.

Hyaloclastiet is een glasachtig vulkanisch materiaal dat zich vormt onder speciale condities, in dit geval doordat de vulkaan onder water en onder een gletsjer uitbarstte.

Omgeving van Brown Bluff

Brown Bluff is voor een deel omringd door een 1,5 kilometer lang keien- en asstrand. Het strand loopt steeds steiler op. Vervolgens gaan ze over in de steile kliffen die naar een hoogte van 185 beter boven zeeniveau uitrijzen. De roodbruine tufsteenkliffen die zijn ingebed met vulkanische bommen en tefra.

Tefra en vulkanische bommen zijn stukken gestolde lava. Bovendien worden deze bij de eruptie of lahar met groot geweld naar buiten worden gewerkt. Maar ook vaak de lucht in geslingerd. Met name de aanwezigheid van tefra laat zien dat de vulkaanuitbarsting destijds naar waarschijnlijkheid zeer krachtig is geweest.

De kliffen aan de randen van de enorme rots zijn zwaar geërodeerd, waardoor er langs de hellingen veel rotspuin ‘op scherp staat’ en dit zich elk moment naar beneden kan storten. Sneeuwval, regen en wind hebben gezorgd dat in de loop der tijd veel puin aan de voet van de berg terecht is gekomen.

De directe omgeving van Brown Bluff is bijzonder onherbergzaam en je vind er permanent ijs en getijdengletsjers die de berg omringen in het noorden en zuiden.

Flora en Fauna

In de directe omgeving van Red Bluff komen op de blootliggende rotsblokken de korstmossen van de geslachten Xanthoria en Caloplaca voor. Niettemin helemaal tot bovenaan de top van de berg. Andere soorten mossen komen ook voor tot op de hoogten bij de plaatsen waar het ijs op de berg smelt.

De regio van Red Bluff is door BirdLife International geïdentificeerd als een belangrijk vogelgebied (IBA). Omdat het een broedkolonie van ongeveer 20.000 paar adélie pinguins en ongeveer 550 paar gentoos huisvest. Andere vogels die hier hun nesten bouwen zijn Kaapse stormvogels, Wilson’s stormvogels en kelpmeeuwen. Maar ook Weddell-zeehonden komen hier voor de kust voor en verder op zee jagen luipaardzeehonden op hun prooien.